Program edukacyjny żłobka
kropki

Zabawa, zdaniem Elizabeth Hurlock, „ uczy dawać, brać, dzielić się, współpracować i podporządkowywać swoją osobowość grupie”, jest więc ważnym czynnikiem kształtowania osobowości i narzędziem przystosowania społecznego.

Aby pomóc dzieciom przyswajać jak najwięcej informacji i nauczyć je współpracy z innymi, powinniśmy połączyć naukę i zabawę. Dzięki aktywnym formom  edukacji maluchy mogą dłużej skupiać uwagę, rozwijać pamięć, oraz spostrzegawczość.

Zabawa jest integralną częścią życia dziecka, oraz niezbędnym czynnikiem w okresie jego rozwoju i dorastania. Maluchy mają niespożytą ilość energii. Skupienie ich uwagi na dłużej niż trzy minuty nie jest łatwym zadaniem.

Aktywne formy edukacji podtrzymują zainteresowanie oraz koncentrację dziecka. Rozwijają także jego spostrzegawczość, pamięć słuchową i wzrokową. Lekcje wzbogacone o taniec, śpiew, recytacje wierszyków lub zajęcia plastyczne stymulują w dzieciach umiejętność twórczego myślenia. W zabawach grupowych maluchy nabywają natomiast naturalną zdolność do rozwiązywania problemów i przezwyciężania trudności. Poznają czym jest rywalizacja, radość zwycięstwa lub gorycz porażki. Kontakt z rówieśnikami stymuluje również rozwój społeczny dziecka, które uczy się współpracy i budowania więzi z innymi.

Program edukacyjny naszego Klubu powstał w oparciu o następujące metody:

 • Zabawy Fundamentalne
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Zabawy metodą Klanzy
 • Zabawy paluszkowe

 

Zajęcia i zabawy prowadzone w żłobku:

 • zajęcia i zabawy dydaktyczne,
 • zajęcia i zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne,
 • zajęcia i  zabawy  tematyczne,
 • zajęcia i zabawy plastyczne,
 • zajęcia i zabawy rytmiczno – muzyczne,
 • nauka języka angielskiego
 • nauka higieny i kultury osobistej,
 • wycieczki i spacery tematyczne,

Codzienna aktywność dzieci   obejmuje między innymi:

Zabawa to jedna z form oddziaływania wychowawczego i kształcącego. Odpowiednie i umiejętne jej stosowanie zaspokaja potrzebę ruchu i aktywności dzieci już od najmłodszych lat. Zabawa pełni także rolę  terapeutyczną i stymulującą, jest formą kulturowej terapii społecznej. Zabawa, obok nauki i pracy, jest jedną z podstawowych form działalności człowieka. Człowiek podejmuje się zabawy dla niej samej, dla przyjemności jakiej ona dostarcza.

Dziecko od najmłodszych lat traktuje zabawę jako coś bardzo naturalnego. Wszystkie jego czynności przypominają zabawę: bawi się podczas jedzenia, mycia, ubierania. Zabawa może służyć jako czynnik wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, poprzez: poszerzanie jego wiadomości, zainteresowań, pogłębianie uzdolnień, kształtowanie stosunku do otaczającej rzeczywistości, rozwijanie twórczej wyobraźni, podejmowania ról społecznych. Wśród różnych rodzajów zabaw najskuteczniejsze do realizacji tego typu celów są gry i zabawy dydaktyczne.

Zabawy dydaktyczne. Są to zabawy kształcące. Opierają się na pracy w grupach, pogadankach, grach dydaktycznych, oraz opowiadaniach.  Przykładowe zajęcia to: rozróżnianie cech przedmiotów; kształtu, wielkości, barwy, rozpoznawanie i utrwalanie kolorów, utrwalanie imion dzieci. Zabawy dydaktyczne mają one ogromną wartość w wychowaniu i edukacji dzieci:

 • Przyśpieszają i wspomagają rozwój zdolności porozumiewania się z otoczeniem, wchodzenia w kontakty z rówieśnikami, nawiązywania relacji.
 • Rozszerzają u dzieci zasób słownictwa.
 • Ugruntowują pojęcia.
 • Utrwalają stare wiadomości i pomagają zdobyć nowe.
 • Dają możliwość doświadczenia czegoś nowego.
 • Uczą poprzez przeżywanie.
 • Ćwiczą funkcje umysłowe, fizyczne i sensoryczno-motoryczne.
 • Rozwijają uzdolnienia.
 • Otwierają na świat wartości
 • Odwołują się do wyobraźni dziecka umiejętnie ją kształtując
 • Uczą dyscypliny
 • Uczą współdziałania i współpracy z innymi dziećmi.
 • Uczą funkcjonowania w grupie.
 • Dają podstawy wiedzy matematycznej - poznawanie pierwszych cyferek.
 • Kształtują wyobraźnię przestrzenną.
 • Ćwiczą wymowę trudnych głosek i wyrazów.

 Rodzaje zabaw dydaktycznych:
 • nie wyuczone - dzieci podejmują je z własnej inicjatywy, same decydują o ich przebiegu i zakończeniu
 • wyuczone - inicjowane i kontrolowane przez nauczycielkę
 • elementy zabaw dydaktycznych w ramach normalnych zajęć.

Zabawy dydaktyczne są zabawami z pewnymi regułami. Metoda stosowana w tego rodzaju zabawach, stosowana przez nauczycielki, to stawianie dziecku zadań do samodzielnego wykonania. Mogą być one używane w indywidualnej pracy z dzieckiem, w pracy grupowej lub zespołowej.


 Zabawy konstrukcyjne: polegają na budowaniu, składaniu całości z elementów

z wykorzystaniem różnorodnego materiału. Dziecko bawiąc się, wykonując czynności  konstrukcyjne odczuwa przyjemność, zadowolenie, jednocześnie zaspakaja ważną  potrzebę tworzenia.

Według I. Dudzińskiej można wyróżnić następujące zabawy konstrukcyjne:

 

• budowanie z klocków różnej wielkości i różnorodnych kształtów,

• konstruowanie, łączenie elementów z zestawów,

• budownictwo z piasku lub śniegu,

• tworzenie i konstruowanie różnych przedmiotów i zabawek do zabaw

       tematycznych czy inscenizowanych,

          • budowanie na wolnym powietrzu, łączenie większych elementów (deseczek,

       palików, łuków drewnianych), konstruowanie budowli, które mogą być

        wykorzystane w zabawach tematycznych.

Celem zabaw manipulacyjno- konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki; usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.

Zajęcia tematyczne – są określane różnymi terminami, jak np. zabawy w role, naśladowcze, twórcze, pory roku, poznawanie kultur innych narodów. Są to zabawy dziecięce na określony temat zaczerpnięty z różnych sytuacji, zdarzeń, faktów z życia zauważonych przez dzieci i odtworzonych w formie zabawy, np. zabawy w kąciku kuchennym, w kąciku lalek, zabawa w dom.

Rozwijanie sprawności fizycznej i muzyczno-ruchowej poprzez: prowadzenie zabaw ruchowych; rytmika, gimnastyka, taniec, śpiew. Zajęcia odbywają się codziennie w czasie których uczymy się piosenek, wierszyków w trakcie których maszerujemy, bądź pokazujemy. Poznajemy różne instrumenty muzyczne (większość z nich wykonujemy wspólnie, np. bębenek, pojemniki z grochem, kaszą itp.) Łączymy muzykę z ruchem, aby wpłynąć na rozwój sensoryczno-motoryczny u dziecka. Dzieci chętnie uczą się piosenek i z przyjemnością naśladują ruchy wykonywane przez ciocię. Zajęcia muzyczne kształtują umiejętność pracy w grupie. Wykorzystanie ruchu, oraz tańca daje dzieciom możliwość przeżycia emocji. Zajęcia rozwijają inwencję twórczą, słuch muzyczny, koordynację ruchową.

Wyrabianie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych: Uczymy się grzecznych zachowań i zwrotów: czekania w kolejce, dzielenia się zabawką, sprzątania po zabawie, poznajemy trzy magiczne słowa; proszę, dziękuję, przepraszam. Kształtujemy w dziecku nawyk mycia rąk przed i po posiłku, uczymy poprawnego zachowania się w sklepie, w żłobku. Żegnamy się z pieluszką, uczymy czynności samoobsługowych takich jak: nauka ubierania się i rozbierania, samodzielne spożywanie posiłków łącznie ze sprzątaniem talerzy ze stołu.

Zabawy plastyczno-techniczne, zapoznanie dzieci z kredkami, farbami, plasteliną, masą solną i różnymi technikami powstania prac plastycznych. Podczas zabawy tworzymy nasze małe dzieła sztuki. Zajęcia mają na celu usprawnienie motoryki małej i motoryki wzrokowo-ruchowej. . Wpływają korzystnie na rozwój twórczego myślenia, pobudzają wyobraźnię oraz poprawiają koncentrację uwagi. Poprawia się sprawność manualna, a przede wszystkim samoocena.

Zabawy sensoryczne: mieszamy, przelewamy, gnieciemy, wąchamy, smakujemy. Podczas zabawy poznajemy różne konsystencje, tekstury i kształty. Zajęcia wpływają na prawidłowe nabywaniu umiejętności związanych z odbiorem, klasyfikacją i łączeniem wrażeń zmysłowych.

Zabawy usprawniające mowę: gimnastyka buzi i języka. Zajęcia usprawniają działanie aparatu mowy, ułatwiają przezwyciężanie trudności rozwojowych związanych z nabywaniem umiejętności prawidłowej mowy dzieci.

Zajęcia z języka angielskiego: codzienne zajęcia włączone w rytm codziennych czynności (poznawanie nowych słów związanych tematycznie z działaniami dzieci – np. posiłek, gimnastyka, spacer, a także zajęcia z lektorem wzbogacone o interaktywne gry i zabawy.
Poznajemy zawody - raz w miesiącu przyglądamy się pracy osobom wykonującym różne zawody. Jeśli jest to możliwe zapraszamy gości do placówki.
Akademia zdrowego gotowania - uczymy się przygotowywać zdrowe posiłki, korzystając z tego co sami wyhodujemy (rzeżucha, szczypiorek, kiełki). Robimy sałatki, surówki, koktajle, naleśniki z mąki razowej, świeżo wycisany sok z marchewki...

 

Raz na dwa miesiące odbywają się przedstawienia teatralne w wykonaniu profesjonalnych zespołów aktorskich. Są to najczęściej inscenizacje popularnych bajek lub inscenizacje związane ze świętami okolicznościowymi.